Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Tychy w liczbach

Geoportal Tychy
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Tychy

Tychy, miasto w województwie śląskim, powiat Tychy.

Powierzchnia miasta Tychy wynosi 82 km2, zajmuje 1772 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Tychy zamieszkuje 126 871 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 28 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Tychy wynosi 1 551, jest 85 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Tychy. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Tychy prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Tychy.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Tychy: 821772
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Tychy: 7,7266
Lesistość w % w mieście Tychy: 26,6991
Ludność na 1 km2 w mieście Tychy: 1 55185
Liczba ludności ogółem w mieście Tychy: 126 87128
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Tychy: -5,61442
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Tychy: --
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Tychy: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Tychy: 13,60-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Tychy: 72,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Tychy: 112443
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Tychy: 8,5189
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Tychy: 95,4-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Tychy: 2831
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Tychy: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Tychy: 974,7326
Przedszkola bez specjalnych w mieście Tychy: 4825
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Tychy: 408,7282
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Tychy: 65,52335
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Tychy: 1,91419
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Tychy: 1 35374
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Tychy: 4 847-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Tychy: 5 111-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Tychy: 5 392-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Tychy: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Tychy: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Tychy: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Tychy: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Tychy: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Tychy: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Tychy jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Tychy, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Tychy. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.