Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Tychy  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Tychy

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Tychy.

Mapa Geoportal Tychy
Mapa z granicą miasta Tychy

Dane urzędu

Urząd Miasta Tychyal. Niepodległości 49Tychy, 43-100

Tel: 32 7763333

Fax: 32 7763344

E-mail: poczta@umtychy.pl

Powiat: Tychy

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Tychy: 2477011

Witryna: http://www.umtychy.pl/

Władze lokalne: Prezydent Andrzej Dziubapoczta@umtychy.pl

Aktualności z miasta Tychy

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Tychów

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Tychy to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Tychy na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Tychów, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Tychów

Miasto Tychy w liczbach

Powierzchnia miasta Tychy*

82 km2

1772 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Tychy*

126 871 mieszkańców

28 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Tychy*

1 551 mieszkańców na km2

85 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Tychy

Geoportal Tychy prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Tychy

Jak powstał Geoportal miasta Tychy?

Geoportal Tychy powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Tychy, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Tychy umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Tychy

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Tychy?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Tychy;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Tychy;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Tychy;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Tychy;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Tychów.
Informacje na Geoportalu Tychy

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Tychy?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Tychy;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Tychy;
 • Rejestr MPZP Tychy;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Tychy;
 • Mapa Topograficzna miasta Tychy;
 • Mapa Solarna miasta Tychy;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Tychy;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Tychy

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Tychy?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Tychy.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Tychy łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Tychach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Tychów zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Tychy, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Tychy oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Tychy. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Tychów możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Tychów. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Tychy. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Tychy.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Tychach.

  Geoportal miasta Tychy posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Tychy. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Tychach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Tychy przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Tychach.

  W Geoportalu Tychy przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Tychy. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Tychach. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Tychy zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Tychy, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Tychy oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Tychy.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Tychy. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Tychy są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Tychy podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Tychy.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Tychach. W Geoportalu miasta Tychy udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Tychach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Tychy.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Tychy. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Tychy dla mieszkańców

Geoportal Tychy jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Tychy. Na mapie Tychów sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Tychy mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Tychy. Korzystając z map Geoportalu miasta Tychy w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Tychy są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Tychy dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Tychy dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować